Eğitimde ebeveyn desteğiAraştırma Sonucu : Erken Yaşta Eğitime Ebeveynleri Dahil Etmek, Çocukların Eğitimi İçin Son Derece Faydalı
Yeni bir araştırmaya göre çocukların erken yaştaki eğitimlerinde ebeveyn-öğretmen işbirliği, onların öğrenimlerini destekleyen niteliktedir. Pedagogların desteklediği ve bizim de bildiğimiz üzere ebeveynler, çocukların ilk ve en iyi öğretmenleridir. Ancak şunu da kabul etmeliyiz ki ailelerin bu konuda yardıma ve bir yol göstericiye, bilgiye ve günlük rutinlerinde de kullanabilecekleri pratik fikirler ve araçlara ihtiyaçları vardır.

Ebeveyn Desteği, Çocukların Okur-Yazarlık Becerilerini Destekler

Yakın zamanda yapılan bir araştırma kapsamında Pensilvanya’nın kent ve kırsalındaki 24 Head Start programına katılan 200 çocuk ve ebeveynlerini incelemeye aldı. Aileler iki gruba ayrıldı. Kontrol grubuna kendi başlarına oynamaları için matematik oyunları verildi. Diğer gruba ise kitaplar, öğretici oyunlar temin edildi ve bu materyalleri nasıl kullanacakları konusunda onları yönlendirebilecek eğitmenlerle görüşmeler ayarlandı. Verilen materyaller de Head Start sınıfındaki dersleri pekiştirecek şekilde seçildi.
İkinci gruptaki çocuklarda, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında okuma-yazma becerileri(söz dağarcığı ve akıcı konuşma) ve sosyal becerilerde(özyönetimli öğrenme ve sosyal yeterlik) gözle görülür bir gelişme gözlemlendi.

Erken Okuma-Yazma Becerisini Destekleyici Dinleme Oyunu

Kindermusik programlarlarında biz de çocuklara ve ailelere, derste öğrenilenleri sınıf dışına da taşıyabilmeleri için oyun ve müzik gibi çeşitli materyaller sunuyoruz. Örneğin bu eğlenceli “Reading the Violin” oyunu, çocukların erken okuma-yazma becerisini destekler niteliktedir.
Seslerle görselleri eşleştirmek, okuma-yazma becerisi için temel oluşturacak kadar önemli bir beceridir. Bu beceri, çocukların okuma yazma öğrenirken harfler ve sesler arasında bir ilişki olduğunu anlamalarını sağlaması açısından çok gereklidir.
Bu oyunda da bazı seslerle ilişkilendirilmiş görseller var, ve çocuklardan daha sonra sesi dinleyip görselle eşleştirmesini bekliyoruz. Bu oyunu oynarken aslında onları okuma yazmaya hazırladığımızdan haberleri bile olmayacak miniklerin. Bunların yanında, başka bilişsel becerilerin de gelişimine katkıda bulunmaktadır:
·        Seçici Dikkat: bir ortamdaki dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelerek, seçilen bir objeye odaklanabilme yetisidir.
·         İşleyen İşitsel Bellek: Sözlü bir şekilde sunulan bilgiyi alabilme yetisidir.
·         İşitsel Ayrımsama: Benzer sesleri ayırt edebilme yetisidir.


Siz de bu ayrıcalıklardan faydalanarak çocuğunuzun gelişimini en iyi şekilde desteklemek istiyorsanız bize ulaşın   http://www.yaraticicocuklar.com/

(kaynak : Kindermusik)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çocuklarımıza Duygularını İfade Etmeyi Öğretelim

Çocuğunuza kitap tavsiyesi - Deniz Kıyısında